wtorek, 10 kwietnia 2012

Instalacja Android SDK i sterowników USB

W kilku poradnikach na tej stronie wymagane jest posiadanie oprogramowanie Android SDK i sterowników do USB. Ten kotki poradnik pomoże ludziom, którzy mają problem z instalacją tego pakietu na platformie Windows.

Co będzie potrzebne?

 1. Kabel USB
 2. Android SDK + Sterowniki USB +  Java SE 7 Development Kit
Lub
 1. Kabel USB
 2. PDA net

Android SDK

 1. Pobierz i zainstaluj Java SE 7 Development Kit
 2. Z tej strony pobieramy plik installer_r18-windows.exe
 3. Uruchamiamy go i instalujemy (instalacja polega na ciągłym wybieraniu "next" w kreatorze więc nie będę jej opisywał)

Sterowniki USB Sposób I

 1. Jeśli masz otwarty program Android SDK Manager przejdź do kroku drugiego. Jeśli nie uruchom plik SDK Manager.exe z katalogu C:\SDK.
 2. Zaznacz w zakładce Extras wpis Google USB Driver (wszystko inne może być odznaczone)
 3. Następnie wybierz Install 1 package...
 4. W nowo otwartym oknie zaznacz Akcept all i wybierz Install
 5. Teraz program pobierze odpowiednie pliki
 6. Na tablecie wybieramy opcję "Debugowanie USB"
 7. Podłączamy tablet do komputera
 8. Uruchamiamy Menadżer urządzeń (prawym na Mój komputer > Właściwości > Sprzęt > Menadżer urządzeń
 9. W Inne urządzenie wybieramy prawym Android i Aktualizuj sterowniki
 10. Następnie Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji i wybieramy Dalej
 11. Po tym zaznaczamy Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu
 12. Teraz Przeglądaj i przechodzimy do ścieżki C:\SDK\extras\google\usb_driver i wybieramy Dalej
Teraz sterowniki powinny się zainstalować,  jeśli tak się nie stało instalujemy program PDAnet

Sterowniki USB Sposób II PDAnet

 1. Podłączamy tablet w trybie debugowania 
 2. Pobieramy program PDAnet wybierając wersję na nasz system
 3. Instalujemy program PDAnet
 4. W kreatorze zgadzamy się na wszystko poprzez klikanie w pojawiających się okienkach OK, Next, Tak bądź Yes
 5. Jeśli pojawi się okienko z ostrzeżeniem wybieramy "Mimo to kontynuuj"
Sterowniki powinny być zainstalowane ;)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz